Wynajem sal
Wynajem sali bez dodatkowych usług

Oprócz kompleksowych usług, dajemy Państwu możliwość wynajęcia sali i organizację imprezy we własnym zakresie.

   
 Pakiet
PODSTAWOWY
2000 zł

Pakiet
PREMIUM
3000 zł

 Pakiet
 VIP
 4000 zł

Czas trwania 
imprezy
5 h 6 h 8 h
Dekoracja sali we własnym zakresie we własnym zakresie we własnym zakresie
Stoły, krzesła
Obrusy +10zł/szt
Zastawa
Stołowa
+2zł/os
Sprzęt nagłośnieniowy
Sprzątanie 
po imprezie
+ 200 zł +200 zł